Jos Blomsma

maakt foto's

Alle foto's die je eerder op Instagram zag. En meer.

Ik ga graag op mini-vakantie naar een Nederlandse regio die ik om de een of andere reden interessant vind. De exacte locatie laat ik grotendeels bepalen door de prijs voor een overnachting én of er honden welkom zijn in het hotel. Dat betekent vrijwel altijd dat ik op de iets minder toeristische plekken terechtkom. Dorpen met namen als Groesbeek, Schoorldam en Maren-Kessel. Doorgaans niet de meest bruisende plekken.


Met ironische lelijkheid heb ik niet zo veel op. Ik vind juist de waarachtigheid van die plekken mooi. Ongepolijst en functioneel. En bovendien bestaan die dorpen niet in een vacuüm; de Nederlandse bossen, polders en waterwegen eromheen zijn misschien niet altijd overal even mooi, ze zijn wél fascinerend.


Een wereldreiziger ben ik niet. Maar het is ook niet zo dat ik vind dat je eerst Nederland moet hebben gezien voordat je naar het buitenland gaat. Ik hoop alleen dat ik met mijn foto's laat zien dat Nederland óók heel bijzonder is. Op niet-ironische wijze.

I like to go on a mini-vacation to a Dutch region that I find interesting for one reason or another. The exact location is largely determined by the price for an overnight stay and whether dogs are allowed in the hotel. That almost always means that I end up in slightly less touristy places. Villages with names such as Groesbeek, Schoorldam and Maren-Kessel. Usually not the busiest of places.


I don't care much for ironic ugliness. I really like the truthfulness of those places. Unpolished and functional. And besides, those villages don't exist in a vacuum; the Dutch forests, polders and waterways around it may not always be equally beautiful, but they are fascinating.


I am not a world traveler. But I also don't think you should have seen the Netherlands before you go abroad. I just hope that with my photos I show that the Netherlands is also very special. In a non-ironic way.

Ik ben nog nooit in Zeeland geweest.